top of page

Veilig

Betrouwbare internetverbinding
Ga je gebruik maken van Perplex.software Online dan is een goede en betrouwbare internetverbinding op al je werklocaties van groot belang. Je wilt natuurlijk overal ten volle de functionaliteit van Perplex.software Online benutten. Dan wil je niet dat je door een haperende internetverbinding wegvalt. Zorg daarom voor een absoluut betrouwbare internetverbinding, met voldoende bandbreedte en garanties over de uptime. Spreid eventueel de risico’s met meervoudige verbindingen, op basis van verschillende technologie. De servers van Perplex.software Online zijn van de hoogste kwaliteit met supersnelle verbindingen.

Inventariseer en beveilig alle apparatuur die wordt ingezet om in te loggen bij Perplex.software Online. Niet alleen desktops en laptops, maar ook alle tablets, smartphones of PDA’s die gebruikt worden om met Perplex.software Online te werken. Ze kunnen een potentieel veiligheidsrisico vormen en je zult ze dus allemaal moeten inventariseren en beveiligen om cybercriminelen geen kans te geven via het apparaat of bedrijfsnetwerk toegang te krijgen tot de praktijkdata. Denk hierbij ook aan het fenomeen BYOD (Bring Your Own Device), de privéapparatuur van medewerkers die wordt ingezet voor de praktijkvoering. Maak op elk apparaat tenminste gebruik van virusscans, wachtwoorden, versleuteling en specifieke persoonsgebonden permissies.

Houd privacygevoelige data in Nederland
Voor de beveiliging van persoonsgegevens geldt sinds 1995 een centrale EU-richtlijn, die echter door de afzonderlijke lidstaten verschillend wordt uitgelegd. Het resultaat is een bont palet aan wetten en regels die een werkelijke Europese cloud in de weg staan. In januari 2012 zijn er in Brussel voorstellen gedaan voor een nieuwe wet, die wél direct en ongewijzigd in alle 27 lidstaten van kracht zal worden. Verwachte implementatie is ergens tussen 2014 en 2016. Tot die tijd kun je privacygevoelige data het beste binnen Nederland houden. Perplex.software Online heeft zijn servers allemaal in Nederland.

Gecertificeerde providers

Alhoewel certificaten geen keiharde garanties bieden, vormen ze een welkome leidraad bij het vinden van een betrouwbare cloudaanbieder. Het wel of niet voeren van een certificaat zegt op z’n minst iets over de instelling van het betreffende bedrijf.

de volgende certificaten zijn van toepassing:
- ISO 27001, een belangrijke ISO-standaard voor informatiebeveiliging
- ISO 9001, een norm die eisen stelt aan het kwaliteitsbeleid van organisaties
- ISAE 3402, een nieuwe standaard voor ‘third party reporting’.

Een SLA overeenkomst
Perplex.software Online heeft een SLA welke in de voorwaarden klip en klaar is omschreven. Niet in juridische taal maar in een taal die iedereen begrijpt. Het is goed je te realiseren dat je altijd zelf verantwoordelijk blijft voor je data. Gecertificeerde partners of niet. Vertrouwen, betrouwbaarheid en stabiliteit zijn ook voor Perplex.software Online van groot belang. Wij zullen daarom ons uiterste best doen geen steken te laten vallen. Profiteer van die wetenschap, maar bedenk tegelijkertijd dat alles zijn prijs heeft. Ook in de cloud.

Zorg dat je werknemers ermee kunnen werken
Zodra je met Perplex.software Online de cloud instapt is het goed om je werknemers bewust te maken van de voordelen en hen te leren hoe het werkt. Wil je alles uit Perplex.software Online halen, dan is het goed dat je werknemers het volledig onder de knie krijgen en niet slechts de helft van de mogelijkheden gaan benutten. Dit kun je doen door intern overleg of door een training of webinar te volgen.

bottom of page